Súhrnná správa o zákazkách

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou a cenami vyššími ako 1000 €za obdobie od 01.10.-31.12.2014

 

P.č. Predmet zákazky Cena v Eurách s DPH Cena v Eurách bez DPH Identifikácia úspešného uchádzača IČO
1 Športové brokové strelivo 11 390,76 € 9 492,30 € Veľkoobchod-ZBRANE spol.s.r.o., Zelená 11,   949 05  Nitra 5 31448691

 

V Trnave 14.01.2015

Vypracoval: Mgr. Martin Kupkovič

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou a cenami vyššími ako 1000 € za obdobie od 01.10.-31.12.2013

 

P.č. Predmet zákazky Cena v Eurách s DPH Cena v Eurách bez DPH Identifikácia úspešného uchádzača IČO
1 Športové brokové strelivo 23.092,80€ 19.244,00€ Brokovnice s. r. o., Gen.M.R.Štefánika 412/62, 911 01 Trenčín 46360476
2 Vybavenie na streľbu na letiace ciele 3.150,00€ 2.625,00€ SHOOTING.TRADE, Dibrovova 235/15, 916 01  Stará Turá 34550151
3 Športové odevy 2.847,60€ 2.373,00€ SINTRA.šport,s.r.o., Pluhová 2,  831 03  Bratislava 35935448

V Trnave 14.01.2014

Vypracoval: Mgr. Martin Kupkovič