Oznámenie o výsledku VO

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Vyhodnotenie ponúk – nákup športového brokového streliva

 


INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK

podľa § 44 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Verejný obstarávateľ: Športový klub polície Trnava
Predmet zákazky: Športové brokové strelivo
Postup verejného obstarávania: Prieskum trhu
Úspešný uchádzač: Veľkoobchod-ZBRANE spol.s.r.o., Zelená 11, 949 05  Nitra 5
Dôvod úspešnosti ponuky:

Ponuka sa stala úspešnou z dôvodu predloženia najnižšej ceny za predmet zákazky, ktorá bola verejným obstarávateľom stanovená ako jediné kritérium na vyhodnotenie ponúk. Predložená ponuka splnila všetky požiadavky verejného obstarávateľa.

Poradie uchádzačov:

  1. Veľkoobchod-ZBRANE spol.s.r.o., Zelená 11, 949 05  Nitra 5
V Trnave 15.12.2016

Vyhodnotenie ponúk – nákup športového brokového streliva


INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK

podľa § 44 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Verejný obstarávateľ: Športový klub polície Trnava
Predmet zákazky: Športové brokové strelivo
Postup verejného obstarávania: Prieskum trhu
Úspešný uchádzač: Veľkoobchod-ZBRANE spol.s.r.o., Zelená 11, 949 05  Nitra 5
Dôvod úspešnosti ponuky:

Ponuka sa stala úspešnou z dôvodu predloženia najnižšej ceny za predmet zákazky, ktorá bola verejným obstarávateľom stanovená ako jediné kritérium na vyhodnotenie ponúk. Predložená ponuka splnila všetky požiadavky verejného obstarávateľa.

Poradie uchádzačov:

  1. Veľkoobchod-ZBRANE spol.s.r.o., Zelená 11, 949 05  Nitra 5
V Trnave 25.8.2015

Vyhodnotenie ponúk – nákup športového brokového streliva

 


INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK

podľa § 44 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Verejný obstarávateľ: Športový klub polície Trnava
Predmet zákazky: Športové brokové strelivo
Postup verejného obstarávania: Prieskum trhu
Úspešný uchádzač: Veľkoobchod-ZBRANE spol.s.r.o., Zelená 11, 949 05  Nitra 5
Dôvod úspešnosti ponuky:

Ponuka sa stala úspešnou z dôvodu predloženia najnižšej ceny za predmet zákazky, ktorá bola verejným obstarávateľom stanovená ako jediné kritérium na vyhodnotenie ponúk. Predložená ponuka splnila všetky požiadavky verejného obstarávateľa.

Poradie uchádzačov:

  1. Veľkoobchod-ZBRANE spol.s.r.o., Zelená 11, 949 05  Nitra 5
  2. Brokovnice s. r. o., Gen. M. R. Štefánika 412/62, 911 01 Trenčín
V Trnave 24.10.2014

 

Vyhodnotenie ponúk – nákup športových odevov


INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK
podľa § 44 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Verejný obstarávateľ: Športový klub polície Trnava
Predmet zákazky: Športové odevy
Postup verejného obstarávania: Prieskum trhu
Úspešný uchádzač: SINTRA šport, s.r.o., Pluhová 2, 831 03  Bratislava
Dôvod úspešnosti ponuky:

Ponuka sa stala úspešnou z dôvodu predloženia najnižšej ceny za predmet zákazky, ktorá bola verejným obstarávateľom stanovená ako jediné kritérium na vyhodnotenie ponúk. Predložená ponuka splnila všetky požiadavky verejného obstarávateľa.

Poradie uchádzačov:
1. SINTRA šport, s.r.o., Pluhová 2, 831 03  Bratislava
V Trnave 11.12.2013

Vyhodnotenie ponúk – nákup športového brokového streliva


INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK
podľa § 44 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Verejný obstarávateľ: Športový klub polície Trnava
Predmet zákazky: Športové brokové strelivo
Postup verejného obstarávania: Prieskum trhu
Úspešný uchádzač: Brokovnice s. r. o., Gen. M. R. Štefánika 412/62, 911 01 Trenčín
Dôvod úspešnosti ponuky:

Ponuka sa stala úspešnou z dôvodu predloženia najnižšej ceny za celý predmet zákazky v EUR bez DPH, ktorá bola verejným obstarávateľom stanovená ako jediné kritérium na vyhodnotenie ponúk. Predložená ponuka splnila všetky požiadavky verejného obstarávateľa.

Poradie uchádzačov:
1. Brokovnice s. r. o., Gen. M. R. Štefánika 412/62, 911 01 Trenčín
2. SAGITARIUS s. r. o., Hlavná 42/22, 917 01  Trnava
V Trnave 25.11.2013

Vyhodnotenie ponúk – vybavenie na streľbu na letiace ciele

 


INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK
podľa § 44 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Verejný obstarávateľ: Športový klub polície Trnava
Predmet zákazky: Vybavenie na streľbu na letiace ciele
Postup verejného obstarávania: Prieskum trhu
Úspešný uchádzač: SHOOTING TRADE, Dibrovova 235/15, 916 01  Stará Turá
Dôvod úspešnosti ponuky:

Ponuka sa stala úspešnou z dôvodu predloženia najnižšej ceny za predmet zákazky, ktorá bola verejným obstarávateľom stanovená ako jediné kritérium na vyhodnotenie ponúk. Predložená ponuka splnila všetky požiadavky verejného obstarávateľa.

Poradie uchádzačov:
1. SHOOTING TRADE, Dibrovova 235/15, 916 01  Stará Turá
V Trnave 11.12.2013