Zadanie zákazky

Zadanie zákazky – nákup športového brokového streliva – ROK 2016

 

Športový  klub  polície  Trnava  ako  verejný  obstarávateľ  zverejňuje v  zmysle  § 9 ods. 9 zákona
č. 25/2006 z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zadávanie zákazky:
Názov zákazky Športové brokové strelivo
Opis zákazky nákup športového brokového streliva
Predpokladaná hodnota zákazky (bez DPH) cca 13750 EUR
Lehota na dodanie zákazky 26.02.2017
Dátum zverejnenia 16.11.2016
Dátum zadania 21.11.2016

Zadanie zákazky – nákup športového brokového streliva – ROK 2015

Športový  klub  polície  Trnava  ako  verejný  obstarávateľ  zverejňuje v  zmysle  § 9 ods. 9 zákona
č. 25/2006 z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zadávanie zákazky:
Názov zákazky Športové brokové strelivo
Opis zákazky nákup športového brokového streliva
Predpokladaná hodnota zákazky (bez DPH) cca 10500 EUR
Lehota na dodanie zákazky 31.12.2015
Dátum zverejnenia 29.07.2015
Dátum zadania
01.08.2015

Zadanie zákazky – nákup športového brokového streliva – ROK 2014

Športový  klub  polície  Trnava  ako  verejný  obstarávateľ  zverejňuje v  zmysle  § 9 ods. 9 zákona
č. 25/2006 z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zadávanie zákazky:
Názov zákazky Športové brokové strelivo
Opis zákazky nákup športového brokového streliva
Predpokladaná hodnota zákazky (bez DPH) cca 9500 EUR
Lehota na dodanie zákazky 31.12.2014
Dátum zverejnenia 30.09.2014
Dátum zadania
03.10.2014

Zadanie zákazky – nákup vybavenia na streľbu na letiace ciele – ROK 2013

Športový  klub  polície  Trnava  ako  verejný  obstarávateľ  zverejňuje v  zmysle  § 9 ods. 9 zákona
č. 25/2006 z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zadávanie zákazky:
Názov zákazky Vybavenie na streľbu na letiace ciele
Opis zákazky zabezpečenie dodávky vybavenia na streľbu na letiace ciele pre výkonnostných športovcov – strelecká športová vesta, strelecké tričko
Predpokladaná hodnota zákazky (bez DPH) do 2750 EUR
Lehota na dodanie zákazky 31.12.2013
Dátum zverejnenia 23.11.2013
Dátum zadania
26.11.2013

Zadanie zákazky – nákup športových odevov – ROK 2013

Športový  klub  polície  Trnava  ako  verejný  obstarávateľ  zverejňuje v  zmysle  § 9 ods. 9 zákona
č. 25/2006 z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zadávanie zákazky:
Názov zákazky Športové odevy
Opis zákazky zabezpečenie dodávky športových odevov pre výkonnostných a vrcholových športovcov – tepláková súprava, ¾ športové nohavice, polokošeľa, tričko
Predpokladaná hodnota zákazky (bez DPH) do 3000 EUR
Lehota na dodanie zákazky 31.12.2013
Dátum zverejnenia 22.11.2013
Dátum zadania
26.11.2013

Zadanie zákazky – nákup športového brokového streliva – ROK 2013

 

Športový  klub  polície  Trnava  ako  verejný  obstarávateľ  zverejňuje v  zmysle  § 9 ods. 9 zákona
č. 25/2006 z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zadávanie zákazky:
Názov zákazky Športové brokové strelivo
Opis zákazky nákup športového brokového streliva
Predpokladaná hodnota zákazky (bez DPH) cca 19990 EUR
Lehota na dodanie zákazky 31.12.2013
Dátum zverejnenia 25.10.2013
Dátum zadania
30.10.2013