KONTAKT

Športový klub polície Trnava
Kollárova č. 31
917 02 Trnava
IČO:  34003819,
DIČ:  2021525341
č. ú. : SK7409000000000045548707

VEDENIE KLUBU

prezident ŠKP:
Mgr. Martin Kupkovič
tel. č.: 0901/705518
e-mail: martin.kupkovic@skp-trnava.sk
viceprezident ŠKP:
Ing. Martin Poór
e-mail: martin.poor@skp-trnava.sk

 

členovia Výkonného výboru ŠKP:

Ing. Roman Gese (predseda streleckého oddielu)
tel. č.: 0948/024687
e-mail: roman.gese@skp-trnava.sk

Mgr. Irena Medňanská (predseda oddielu záujmových športových činností)
e-mail: irena.mednanska@skp-trnava.sk

Ing. Richard Sládek (predseda stolnotenisového oddielu)
e-mail: richard.sladek@skp-trnava.sk

Kontrolór:

Mgr. Katarína Jerglová
e-mail: katarina.jerglova@skp-trnava.sk

Výkonný výbor ŠKP Trnava bol zvolený dňa 16.02.2016 na Valnom zhromaždení ŠKP v Trnave.