AutoGroupTT logo

GDPR zásady

Pokiaľ ste návštevníkom webu (užívateľ), zverujete nám svoje osobné údaje. Zoznámte sa, prosím, s tým, ako ich chránime s našimi zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

Kto je správca vašich informácií?

Autogroup TT, s.r.o., Nitrianska cesta 28, 91700, Trnava, Slovensko. IČO: 36241431, DIČ: 2020165961. Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, t.j. určujeme, ako budú osobné údaje spracované a za akým účelom, po akú dlhú dobu podľa našich potrieb a vlastného uváženia.

Kontakt a úprava preferencií používania osobných údajov

Pokiaľ sa na nás budete chcieť v priebehu spracovávania obrátiť, zistiť informácie ohľadom typu a objemu vašich dát uložených u nás, či upraviť svoje preferencie pri našom využívaní vašich dát, môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese: a.smickova@autogrouptt.sk.

Rozsah osobných údajov a účel spracovania

Vaše osobné údaje využívame za účelom komunikácie s návštevníkmi a spatnú komunikáciu na Vašu správu.

Ďalšie marketingové štatistiky a produkty, ktoré využívame pre vylepšenie našich služieb sú vytvárané pomocou spracovateľských služieb na základe cookies. Informácie o nich nájdete nižšie.

Cookies

Pri prechádzaní našimi webovými stránkami zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a, z ktorej stránky prichádzate. Používanie nevyhnutných cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobeniu zobrazených webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, pretože veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.

Nie nevyhnutné cookies pre cielené reklamy budú spracovávané len na základe vášho súhlasu pri zaškrtnutí povolenia pre štatistické a marketingové účely na našich jednotlivých stránkach.

Naše webové stránky je možné prechádzať tiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači, resp. prehliadači zakázať.

Koho využívame pre spracovanie?

Služby Google Analytics, prevádzkované spoločnosťou Google Inc., so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zozbierané cookies súbory sú následne spoločnosťou Google Inc. spracovávané v súlade so Zásadami ochrany súkromia, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

Služby Facebook Pixel, prevádzkované spoločnosťou Facebook Inc., so sídlom 1601 Willow Road, Menlo Park , CA 94025, USA. Zozbierané cookies súbory sú následne spoločnosťou Facebook Inc. spracovávané v súlade so Zásadami ochrany súkromia, dostupnými na https://www.facebook.com/full_data_use_policy.

Služby Hotjar, Hotjar Limited, a private limited liability company registered under the Laws of Malta with company number C 65490, having its registered address situated at Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Vaše údaje sú zabezpečené v maximálnej možnej miere. Na základe požiadavok legislatívy GDPR sme prijali opatrenie, pri ktorom sme povolili prístupu k citlivým a súkromným údajom minimálnemu množstvu osôb, pre ktoré je používanie týchto dát nevyhnutné vylepšovanie služieb pre vás.

Prijali sme a udržujeme všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám

K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou a preškolení v oblasti bezpečnosti spracovania osobných údajov.

Pre zaistenie konkrétnych spracovateľných operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť ešte lepšie ako my a na spracovávanie sa špecializujú a sú v súlade s GDPR.

Sú to poskytovatelia nasledujúcich služieb a platforiem:

Google drive, Facebook.com – FB pixel, Instagram.com, Google – Google Analytics, Hotjar.

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie, či spracovateľov pre uľahčenie a skvalitnenie spracovávania údajov a poskytovania našich služieb. +

Treťou stranou rozumieme aj partnerské firmy (klienti), ktorým je sprostredkovaná heslom chránená databáza životopisov účastníkov s aktívnym súhlasom pre ich sprostredkovanie. Primárne sa jedná o účastníkov a klientov, medzi ktorými nastala nejaká interakcia.

POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV MIMO EURÓPSKU ÚNIU

Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú zodpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte celý rad práv. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktuje nás prostredníctvom e-mailu: a.smickova@autogrouptt.sk.